Helpdesk POLIMAS

Laman web ini adalah pusat setempat untuk membuat sebarang aduan/permohonan berkaitan dengan perkhidmatan ICT, kemudahan infra, elektrik dan mekanikal di POLIMAS

  • USTM Helpdesk

    Sistem Bantuan ICT. Diurus dan dikawalselia oleh Unit Sistem dan Teknologi Maklumat (USTM)

  • UPP Helpdesk

    Sistem Aduan Kerosakan Infra. Diurus dan dikawalselia oleh Unit Pembangunan dan Senggaraan (UPS)